Klara

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation Uføretrygdet
Location Norway
Introduction Har Cysisk Fibrose og kom i januar 2010 på venteliste for nye lunger. På ett sånt tidspunkt er det svært begrenset hvor mye aktivitet man kan klare å bedrive rent fysisk uansett hvor mye man ønsker og vil. Viljen hos meg er til tider større enn evnen. Bloggen bruker jeg for å gi uttrykk for mine tanker rundt det å være kronisk syk og å vente på nye lunger. På godt og vondt.
Interests Hest, ridning, musikk, venner, hund, fotografering, bøker
Favorite Music Film musikken til The Piano, Les miserable, Schindlers list, mm.
Favorite Books Jordens barn, Harry Potter, Ringenes Herre, Triologien om Arn