လင္း

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Business Services
Location Myanmar (Burma)
Introduction ျပန္မရႏိုင္ေတာ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရင္း တစံုတေယာက္ကို လြမ္းဆြတ္တသေနသူ