എറക്കാടൻ / Erakkadan

About me

Gender MALE
Industry Accounting
Occupation അക്കൗണ്ടിംഗ്‌, മദ്ദളം കൊട്ടൽ, ജ്യോതിഷം, ദേഹണ്ണം
Location തിച്ചൂർ,ത്രിശ്ശൂർ, India
Introduction ഹായ്‌.... എന്റെ പേരു എറക്കാടൻ , കയ്യിലിരിപ്പുകൊണ്ടു ഏഴരശനി ഉച്ചിയിലടിച്ച സമയത്ത്‌ ദുബായിലേക്കു നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഹതഭാഗ്യൻ.......ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അറബിയുടെ കള്ളകണക്കെഴുതി അയാളെയും പറ്റിച്ചു പുട്ടടിച്ചു നടക്കുന്നു..... 0097155 6372401 ambadyabhilash@gmail.com
Interests മണ്ണ്, പെണ്ണ്, പൊന്ന്
Favorite Movies വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ
Favorite Music ഏതു കഴുതരാഗവും പിടിക്കും...ഒന്നു പാടിനോക്കിക്കേ.....
Favorite Books കളിക്കുടുക്ക