Rafel Vidaller Tricas

My blogs

About me

Occupation Pastor de sarrios
Location Salas Altas, Semontano, Bahamas
Introduction Achén de protezión d'a naturaleza, antropologo sozial e cultural, e mayestro. U lo que ye o mesmo, antropologo montesino.