கொற்றவை

My blogs

About me

Gender FEMALE
Introduction உங்களுக்கான என்னைக் கொன்று விடுவதற்காக நான் எடுக்கும் ஆயுதம் அறிவு. தேடுதலின் மூலம் கிடைக்கும் அறிவு. உண்மை பற்றிய தேடுதல் அது. அந்த உண்மை எல்லாருக்குமான உண்மையாய் இருப்பதே விடுதலைக்கான வழி. குறிப்பாக பெண் விடுதலைக்கான வழியாக நான் கருதுகிறேன். அவ்விடுதலையை நோக்கிய என் சுயமான எழுத்துக்கள் சாவின் உதடுகள் எனும் வலைப்பக்கத்திலும், தேடலில் கற்றவையை கருவனம் எனும் இந்த வலைப்பதிவிலும் ..........