துரோணா

My blogs

About me

Gender Male
Industry Student
Occupation Student
Location chennai, tamilnadu, India
Introduction "வானம் தொலைத்து காடு தொலைத்து வாழ்நிலம் தொலைத்து அலைவுறும் நானொரு உதிர்ந்த சிறகு இல்லாமல்போன பெருமிருகம் ஈக்கள் மொய்க்கும் மாம்சம்"