துரோணா

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Student
Occupation Student
Location chennai , tamilnadu , India
Introduction "வானம் தொலைத்து காடு தொலைத்து வாழ்நிலம் தொலைத்து அலைவுறும் நானொரு உதிர்ந்த சிறகு இல்லாமல்போன பெருமிருகம் ஈக்கள் மொய்க்கும் மாம்சம்"