കുഞ്ഞൂസ് (Kunjuss)

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location Canada
Introduction കാലത്തിന്റെ ഇടനാഴിയില്‍ കളഞ്ഞുപോയ മുത്തുകള്‍ പെറുക്കിയെടുക്കാന്‍ ഒരു കുഞ്ഞു ശ്രമം!
Interests വായന, പാട്ടുകള്‍, സിനിമ