கருணையூரான்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Introduction சொல்லக்கூடிய மாதிரி ஏதும் இருந்தா சொல்லுவன் தானே