Ενημέρωση Πελοποννήσου

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Occupation Εφημερίδα
Location Ναύπλιον, Πελοποννήσου, Greece
Introduction Η "Ενημέρωση Πελοποννήσου" είναι μία ανεξάρτητη εφημερίδα με σαφή πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Το blog που επισκεφθήκατε λειτουργεί παράλληλα προς την εβδομαδιαία έντυπη έκδοση.