Ενημέρωση Πελοποννήσου

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Communications or Media
Occupation Εφημερίδα
Location Ναύπλιον, Πελοποννήσου, Greece
Introduction Η "Ενημέρωση Πελοποννήσου" είναι μία ανεξάρτητη καθηυμερινή εφημερίδα με σαφή πολιτικό, κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα. Στηρίζει τον Πολίτη, έναντι κάθε μορφής εξουσίας (θεσμικής ή άτυπης) και προβάλλει την διαφορετικότητα των Ελλήνων όπως και την μοναδικότητα του Ελληνισμού. Το blog που επισκεφθήκατε λειτουργεί παράλληλα προς την καθημερινή έντυπη έκδοση.