Naomi

My blogs

About me

Location Hòa Bình, Đông Bắc, Vietnam
Introduction Chỉ biết là thích thời trang và yêu thời trang nên là mình cũng muốn viết 1 chút về lĩnh vực này.