Goran Radosavljević

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Ekonomista
Location Beograd, Serbia
Introduction Rođen 1977. godine u Svilajncu. Diplomirao ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirao matematičku ekonomiju i ekonometriju u Parizu i Marseju. Doktorsku disertaciju odbranio iz oblasti javnih finansija. Od 2013. godine radi kao docent na FEFA na predmetu Javne finansije. Na istom fakultetu od 2009. godine bio asistent na predmetima Javne finansije i Ekonomija države blagostanja. U periodu 2002-2007. bio angažovan kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Teorija cena i Teorija proizvodnje. Do jula 2012. godine Državni sekretar u Ministarstvu finansija, nakon čega savetnik u Fiskalnom savetu do decembra 2012. godine kada prelazi u NIS. U periodu od juna 2007. godine do maja 2011. godine ekonomski savetnik potpredsednika Vlade. U periodu od 2004. do 2007. godine radi kao istraživač u Centru za visoke ekonomske studije u Beogradu. Govori engleski, francuski i ruski jezik.