noy

My blogs

About me

Location Thailand
Introduction ชื่อ กาญจนา แก้วสูงเนิน ชื่อเล่นน้อย ที่อยู่139/3ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จบจากโรงเรียนบ้านใหมม่พิทยาคม ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาพลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา