barnboksnätet

My blogs

About me

Introduction Här står det om tidskriften och om oss som gör den. Ansvarig utgivare, vilka som är med och betalar, vad vi vill med det hela osv. Eventuellt kan här också stå vilka som gjort adet aktuella numret. i så fall byter vi regelbundet innehåll. Man ska inte behöva klicka för att få den här informationen eftersom den är viktig. Kortfattat!