Marian Biernacki

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Pastor
Location Gdańsk, Poland
Introduction Pastor Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE w Gdańsku. Żonaty. Troje dorosłych dzieci i czworo wnuków.