ARKEOLOGI GÄVLEBORG

My blogs

About me

Introduction Maria Björck, Inga Blennå, Kerstin Westrin och Frida Löjdström. Vi är fyra arkeologer som arbetar vid Länsmuseet Gävleborg. Vi jobbar med och skriver om arkeologi, kulturhistoria och kulturmiljövård i praktik och teori. Alla bilder vi lägger ut tillhör Länsmuseet Gävleborg om inte annat anges. Bilderna kan beställas från vår museets bildbyrå (www.lansmuseetgavleborg.se).