Nguyễn Dũng

My blogs

About me

Gender Male
Industry Advertising
Occupation Freelancer ads online
Location Bảo Lộc, Lâm Đồng, Vietnam
Introduction Nguyễn Dũng, Freelancer quảng cáo online, quảng cáo Facebook, quảng cáo Google và thiết kế web tại Bảo Lộc.
Interests Đọc sách, xem phim, nghe nhạc...