Tomáš Lörincz

My blogs

About me

Gender Male
Industry Law
Occupation úředník exekutorského úřadu
Location Plzeň, Czechia
Introduction Narodil jsem se v pátek 7. 7. 1989 ve 20:10 v Chebu, kde jsem krátký čas pobýval (asi jeden měsíc v Nebanicích). Poté jsem se přestěhoval do Stráže nad Ohří, kde jsem navštěvoval školku a základní školu. Jelikož nás ve čtvrté třídě bylo celkem dva žáci, neotevřeli pro nás pátý ročník. Proto jsem začal dojíždět do školy do vedlejšího kraje (z Karlovarského do Ústeckého) do malebné vesničky Perštejn. O rok později jsme se (rodiče, já a moji dva bráchové) přestěhovali do Perštejna dva týdny před vánoci roku 2000. V Perštejně jsem základní školu dostudoval s vyznamenáním a úspěšně jsem přešel na střední školu - Gymnázium v Klášterci nad Ohří, které jsem úspěšně ukončil maturitní zkouškou 22.5.2008 a poté jsem nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, která mě titulem Mgr. obdařila 5.5.2014. Od následujícího dne pracuji jako úředník na exekutorském úřadu.