ദൃശ്യ- INTIMATE STRANGER

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Location Jersey City, NJ - New Jersey, United States
Introduction അതാ എനിക്കും അറിയാന്‍ വയ്യാത്തെ..മനസ്സ് തുറന്നു ജീവിക്കാന്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ തികയാതെ കഷ്ടപെടുന്ന ഒരു പാവം [ ഒരു വിശ്വാസം] പെണ്‍കുട്ടി ...
Interests കുറെ അധികം സ്വപ്നം കാണാന്‍ ...
Favorite Movies That's assuming I remember the title before I fall asleep.
Favorite Music music..itz ma passion....
Favorite Books മടി ഇല്ലാത്ത നേരങ്ങളില്‍ കയ്യില്‍ കിട്ടുന്നത് എന്തും ..