Badan Dakwah @ Kempimpinan Remaja Islam (BAKRIS)

My blogs

About me

Location Hulu Perak, Perak, Malaysia
Introduction Merupakan sebuah NGO yang bergerak aktif di sekitar Hulu Perak dalam menfokuskan penumpuan terhadap pembentukkan syakhsiah diri golongan remaja masa kini dan masyarakat umumnya.