Muhammad Farique bin Zubir Albakri

My blogs

About me

Gender Male
Industry Accounting
Occupation Chartered Accountant
Location Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia
Introduction Seorang Muslim yang memegang manhaj aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah, khususnya aqidah Asy'ariah yang merupakan aqidah utama umat Islam. Manakala dari sudut pengamalan mazhab, seperti mana persepakatan ulama' yang bertaqlid kepada mazhab empat, khususnya mazhab Syafi'e, tanpa menolak bertaqlid kepada mazhab lain ketika berhajat seperti yang dinaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan al-Bajuri. Berasal dari Kuala Lumpur. Berkhidmat sebagai penolong pengurus kepada Tetuan Azhar Noriza Zainuddin (Chartered Accountants). Berkelulusan Diploma Perakaunan dan seterusnya menyambung pengajian Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) di Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Melaka. Merupakan ahli Institut Perakaunan Malaysia (MIA) sebagai Akauntan Bertauliah (Chartered Accountant) sejak 1 Julai 2014. Mengimpikan individu profesional yang ditarbiyah dan berlatarkan ilmu perakaunan dan kewangan.