Νάσος

My blogs

About me

Introduction Έμαθα τα πρώτα μου γράμματα κοντά στον Κένταυρο Χείρωνα, και κατόπιν σπούδασα στα κρυφά σχολειά της μονής Φιλανθρωπηνών και της μονής Πεντέλης. Κάτοχος ΜΔΕ του Κέντρου Υψηλής Ενόρασης & Αστρολογίας. Υποψήφιος Δρ με θέμα: η Εθνικώς Ορθή Λειτουργία της Σκέψης.