آذری میهن پرست

My blogs

About me

Introduction این وبلاگ در راستای پاسخ به دروغ پردازی های ایران ستیزانه تحریف گران و جاعلان تاریخ و فرهنگ ایران زمین راه اندازی شده است. یاشاسین آذربایجان، یاشاسین ایرانمیز