Åsane Hagelag

My blogs

About me

Location Bergen, Hordaland, Norway
Introduction er tilknyttet Det norske hageselskap (Hageselskapet), og arbeider for å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker. Gjennom å arrangere foredrags- og diskusjonsmøter, hagevandringer, kurs, studieringer, turer m.m. søker vi å spre informasjon og inspirasjon. Våre møter og aktiviteter er, med få unntak, åpne for alle interesserte. Det er ikke nødvendig å ha verken mye plantekunnskap eller fin hage for å bli medlem eller delta i hagelagets aktiviteter, – lyst og interesse for ”grønne gleder” holder lenge.