Άρης

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Πληροφορική
Location Βρυξέλλες, Belgium
Introduction Η λειψανοθήκη είναι ένα ερασιτεχνικό μπλογκ που επιδίδεται στη μελέτη των λειψάνων, των λειψανοθηκών και των σχετικών κειμηλίων. Ενδιαφέρεται επίσης εξίσου για την ιστορική διάδοση των λειψάνων κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη.
Interests Ιστορία, Βυζαντινή ιστορία, Μεσαιωνολογία, Μεσαιωνική και Εκκλησιαστική Τέχνη, Αγιολογία, Ελληνική Παλαιογραφία