تنه نزن

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Los Angeles, California, United States
Links Audio Clip
Introduction در شیراز/ ایران زاده و بزرگ شده ام و در سی سالگی کمی قبل از بروز انقلاب با همسر و دو فرزندم به کشور اسرائیل مهاجرت کرده ام. با تولد فرزند سوم در امریکا ، در کنار تابعیتهای ایرانی و اسرائيلی ، امریکائي هم به ان اضافه شد. بی ادعا بزبانهای فارسی انگلیسی و عبری در سطح خواندن و نوشتن و صحبت کردن و هم چنین تا اندازه ئی هم بزبان عربی و شعر و طنز نویسی اشنایم ، سیاسی نویس نبودم که انرا هم بلطف ظلمی که رژیم جمهوری اسلامی بر سر هم میهنانم میاورد، دارا شدم. سایتم سیاسیست و معتقدم اتحاد ایرانی ازاد با اسرائیل و امریکا به تعالی بیشتر هر سه کشور و صلح در منطقه میانجامد!.
Interests Iranian, Israeli & American politics & their cultures, folklore, music, arts, social life styles & Etc.
Favorite Movies Classical, Historical & funny musical.
Favorite Music Iranian, Israeli, Arabic & American classic.
Favorite Books old & new classical.