ಇಬ್ಬನಿ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Bangalore, karnataka, India
Introduction ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣ ತೀಡಿ ಕವಿತೆ ಹೆಕ್ಕಿ , ಬಣ್ಣ ಅದ್ದಿದ ಕುಂಚಕಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ , ಎಲ್ಲ ಋತುವಿಗೂ ಇರಬಹುದಾದವ....