Ove Bengt Berg

My blogs

About me

Gender Male
Occupation Statsviter og skribent
Location Ensjø, Gamle Oslo
Introduction Interessert i all politikk, idrett og friluftsliv. Masteroppgave i statsvitenskap: «Plan på plan på plan» (et sitat fra en journalist), om Oslos mange forsøk på å gjennomføre sine mange vedtatte sykkelplaner: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/12966/plan-paa-plan-paa-plan0107.pdf?sequence=1