Bùi Tuyết Lam

My blogs

About me

Gender Female
Occupation Nhân viên văn phòng
Location Thanh Hóa, Vietnam
Interests viết lách, xem phim, đọc
Favorite Music Pop balad