അഷ്‌റഫ്‌ സല്‍വ

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Manufacturing
Occupation കണക്കു എഴുത്ത്
Introduction മുഹമ്മദ്‌ അഷ്‌റഫ്‌ സല്‍വ
Interests സിനിമ, വായന, പാട്ട്, നാടന്‍ കലകള്‍