BP Sulęcin

My blogs

About me

Industry Education
Location Sulęcin, województwo lubuskie, Poland
Introduction Biblioteka Pedagogiczna w Sulęcinie jest filią Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp., służy kształcącym się nauczycielom, studentom kierunków pedagogicznych, uczniom wszystkich typów szkół, oraz osobom zainteresowanym samokształceniem. Biblioteka prowadzi działania wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy nauczycieli oraz doskonalące ich warsztat pracy. Organizujemy: wystawy, konkursy, spotkania metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne. Z usług biblioteki korzystają mieszkańcy miasta, powiatu oraz regionu.