Jukka Hankamäki

My blogs

About me

Introduction Tässä blogissa käsittelen yhteiskuntafilosofisia ja -poliittisia asioita sekä kulttuurin ajankohtaisilmiöitä.

Filosofisilla tarkasteluillani haluan osoittaa, miksi poliittinen korrektius on uhka järjen käytölle, tieteelle ja sananvapaudelle ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.

Aiheitani ovat kulttuurien väliset suhteet, maahanmuutto, mediakulttuuri, turvallisuuspolitiikka, talous, seksuaalimoraalin kysymykset sekä työvoima-, sosiaali- ja koulutuspolitiikka. Näkökulmani ja menetelmäni liittyvät käytännölliseen filosofiaan. Kirjoituksissani on (1) asioihin itseensä kantaa ottava taso, (2) ilmiöitä tieteellisesti tulkitseva metataso ja (3) joukkotiedotuksen ideologisuutta analysoiva mediakriittinen taso.

Kirjoitukseni on julkaistu myös kokoelmissa ”Sensuurin Suomi”, ”Kansanvallan varkaat”, ”Valhe kaatuu”, ”Minuutti on mennyt”, ”Sanaakaan en vaihtaisi pois”, ”Vastahankaan”, ”Ankara totuus” ja ”Poliittisesti korrektia”, jotka löytyvät teosteni luettelosta.

Blogitekstiä voi suurentaa painamalla näppäimiä ”Ctrl” ja ”+”.

Copyright © 2006 – 2024 Jukka Sakari Hankamäki