ಶಂಸುದ್ದೀನ್

My blogs

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation ಪತ್ರಕರ್ತ
Location ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ನಾನು ಶಂಸುದ್ದೀನ್. ಊರು ಸುಳ್ಯದ ಎಣ್ಮೂರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.