רבקה

My blogs

About me

Gender Female
Introduction טוענת רבנית, דתיה-פמיניסטית, עובדת במרכז צדק לנשים, חברה בקולך ובנאמני תורה ועבודה, כותבת טור ב ynet יהדות. ממייסדות "ניגון נשים" במדרשת אורנים.
Interests עגונות, מסורבות גט, בית הדין, ביטולי גיור, פמיניזם ויהדות, בעיות מוסר והלכה...