அ.மார்க்ஸ் (a.marx)

My blogs

About me

Location சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா, India
Introduction சமூக ஆர்வலர், ஆய்வாளர், மனித உரிமை போராளி, எழுத்தாளர்.