Roni

My blogs

About me

Introduction שמי רוני ואני אוהבת להתווכח. הבלוג הזה נוצר כדי לשתף בהשקפותיי ולהעלות נושאים למודעות. אני כותבת בציניות, ויש להקפיד לקרוא הכל בנימה מחוייכת. :)