OŠK Prašník

My blogs

About me

Location Prašník, Trnavský kraj, Slovakia
Links Audio Clip
Introduction Predseda: Emil Škodáček, Podpredseda: Jaroslav Konkuš, Tajomník: Ľuboš Obuch. Klub zastrešuje obecný tím mužov a žiakov. Kontakt: oskprasnik@gmail.com
Favorite Music Otto Weiter - Nalej mi vína Malvína