คริสตจักรแห่งสันติภาพ

My blogs

Blogs I follow

About me

Location กรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ, Thailand
Introduction ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010 จากผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ เพื่อนมัสการพระเจ้าร่วมกัน และประกาศพระนามของพระองค์ นำคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทุกที่ ให้มาเป็นสาวกของพระองค์ ปัจจุบันคริสตจักรแห่งสันติภาพ (กรุงเทพฯ) องค์กรคริสตจักรพันธกิจของพระคริสต์ สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ใน โรงเรียนบางกะปิ (ตรงข้ามนิด้า) ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้ากับเราได้ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-8765908 หรือ 089-1170770