Kremmarane på hjul

My blogs

About me

Introduction Som symaskinførarar er me som amatørar å rekne, men det me manglar av erfaring og saumteknikk håpar me å ta att på sjarmen! For å oppretthalde standarden har me imidlertid sikra oss forhandlarstatus hjå danske Småfolk og Alba, norske Ugly Childrens Clothing og belgiske Froy & Dind - som gjer at me kan tilby hakket meir profesjonelle kreasjonar og duppedittar for sal! Det er mogleg å få fatt i dei to kremmarane på mobil - kontakt Sigrid (46 43 00 41) eller Anna (40 29 53 81)