రాజేశ్వరి నేదునూరి

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Occupation telugu writer
Location NJ, United States
Introduction సంగీత,సాహిత్యాలంటే తగని మక్కువ
Interests సాహిత్యం
Favorite Movies పాత సినిమాలన్నీ ఇష్టమే...
Favorite Music లలిత సంగీతం
Favorite Books పౌరాణికాలు