Κατελής Βίγκλας

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation Scientific Associate - Scientific Collaborator, dealing with philosophy, Historian, Theologian
Location Greece
Introduction Δύο λόγια για το πως προέκυψε το ιστολόγιο ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΓΙΑ. Από το έτος 2013 μελετώ τη γραφή, τον πολιτισμό και την ιστορία των Μάγια. Καρποί αυτής της μελέτης είναι έως τώρα μια μελέτη για την ισπανική κατάκτηση των βασιλείων Μάγια και της Κεντρικής Αμερικής στο περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία (2014), ένα πόνημα 280 σελίδων για την ιστορία της αποκρυπτογράφησης της γραφής του προκολομβιανού αυτού λαού που εκδόθηκε το 2016 και μια εργασία για την έννοια και τις πρακτικές του ιερού των Μάγια που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ethnologhia On-Line της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας τον Ιούλιο του 2017. Έτσι το ιστολόγιο για τους Μάγια άρχισε το 2016 ως μέσο προώθησης αυτών των δραστηριοτήτων και περιέχει πολλές πληροφορίες για αυτούς, ενώ εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες αρχαιολογικές εικόνες και περιγραφές στην ελληνική γλώσσα, αλλά και διάφορες σελίδες για ποικίλα συναφή ερευνητικά θέματα. Όσον αφορά τα άλλα δύο ιστολόγια είναι πολύ παλαιότερα. Το ιστολόγιο ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ ανάγεται στο 2008 και το ιστολόγιο NEOPLATONICA VARIA στο 2009.
Interests Νεοπλατωνισμός, Βυζαντινή Φιλοσοφία, Θεολογία, Φιλοσοφία της Ιστορίας, Ιστορία των Επιστημονικών Ιδεών, Ανθρωπολογία, Ιστοριογραφία, Συγκριτική Γραμματολογία, κ.ά.