Andreas Tjernshaugen

My blogs

About me

Location Norway
Introduction Naturinteressert sosiolog. Arbeider som informasjonssjef i Bioteknologinemnda. Tidligere forsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Min publikasjonsliste hos CICERO inneholder det meste jeg har skrevet om klima- og energipolitikk.