atipong/teacher

My blogs

About me

Gender Male
Location สุราษฎร์ธานี, ภาคใต้
Introduction สวัสดีครับ กระผม นายอธิพงษ์ สร้อยสวัสดิ์ (เอ) อายุ 20ปี เกิด 22พ.ค. 31 บิดา นายประยม สร้อยสวัสดิ์ (อินทนิล) มารดา นาง ทิวา สร้อยสวัสดิ์(เทือกสุบรรณ) ปัจจุบัน ที่อยู่ 4/1 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี อาชีพที่ใฝ่ฝัน เจ้าของกิจการเนิร์สเซอรี่ สิ่งที่ชอบมากที่สุด การร้องเพลง/แต่งคำประพันธ์ ปัจจุบัน นักศึกษาโปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มรภ.หมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี