Lam Phuc

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation huu
Location Ha Noi, Vietnam
Introduction 1 vợ, 3 con
Interests Thích tự lập
Favorite Movies thiên nhiên, lịch sử
Favorite Music Trữ tình, cổ điển, đồng quê
Favorite Books Các sách về chữa bệnh và sách lịch sử