జ్యోతి

My blogs

About me

Gender Female
Industry Internet
Occupation Freelance Journalist
Location ఆదరాబాదరా హైదరాబాదు, తెలుగుదేశం (పార్టీ కాదండోయ్), India
Introduction రేపటి గురించి చింతలేకుండా జీవితాన్ని ఆనందంగా గడిపేయడం.
Interests మధురమైన ఆ పాత హిందీ, తెలుగు పాటలు వినడం. స్నేహం చేయడం..మనస్సులోని ఆలోచనలను రాతలుగా నిక్షిప్తం చేసుకోవడం
Favorite Movies పాత కధాచిత్రాలు అంటే ఇష్టం. మిస్సమ్మ, గుండమ్మకధ, గులేబకావళి కధ, మల్లీశ్వరి, దేవదాసు.. అబ్బో! చెప్పుకుంటే పోతే చాంతాడవుతుంది
Favorite Music అలనాటి ఘంటసాల, రఫీ పాటలంటే ప్రాణం.
Favorite Books తెలుగు పుస్తకాలు. కుటుంబ కధలు, సస్పెన్స్, కామెడీ, సాహిత్యం