Digitaliseringsbloggen

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Location Stockholm, Sweden
Introduction Digitalisering på museimyndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet bedrivs på Samlings- och digitaliseringsenheten. Vi står för museernas digitala verksamhet. Vi som bloggar just nu är: Karin Nilsson (@karin_nilsson), Fredrik Andersson (@fred_ande), Sara Dixon (@asmdixon) och Linnéa Karlberg Lundin (@linneakarlberg_)
Interests Sociala medier, digitalisering, databaser, upphovsrättsfrågor och allt annat med ettor och nollor.