Venkatesh

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Government
Occupation Retired Central Govt. Service
Location Mumbai, Ghatkopar, Maharashtra., India
Introduction ”ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನವದೆಹಲಿ’ ಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ’ಸಿರ್ ಕಾಟ್’ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೩೭ ವರ್ಷ ದುಡಿದು, ೨೦೦೪ ರ ಜನವರಿ, ೩೧ ನೇ ತಾರೀಖು ಸೇವಾ-ನಿವೃತ್ತನಾದೆ. ಬೊಂಬಾಯಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ ನಾನು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದೇವೆ.. ....
Interests ಓದು, ಬರವಣಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಟೀವಿವೀಕ್ಷಣೆ
Favorite Movies Psycho, Where were you when the lights were off ?, Guess who is coming to dinner. Where eagles dare, /Hotel, Airport, Bawarchi
Favorite Music Karnatak Music
Favorite Books Ramayana, Mahabharatha, Karnataka Bhagawatha.

When your science teacher smashed a frozen rose with a hammer, did you warm the petals to bring them back to life?

ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಾಗವತದ ಕರ್ತೃಗಳ್ಯಾರು ? ಲಿಪಿಕಾರ, ಸಂಶೋಧಕ, ಸಂಪಾದಕರ್ಯಾರು ?