Ενεργοί Πολίτες Δημοτικής Ενότητας Αρναίας

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction H συνεργασία, η επικοινωνία, η συμμετοχή στα κοινά και η συλλογική έκφραση είναι το ζητούμενο. Η πολιτική-ιδεολογική ή θρησκευτική ταύτιση των φρονημάτων των συμμετεχόντων δεν είναι προαπαιτούμενο. Η ποικιλία αντιπροσωπεύει την πραγματική κοινωνία στην οποία ζούμε και κανένας αποκλεισμός δεν είναι θεμιτός. Προαπαιτούμενο, ωστόσο, είναι ο σεβασμός στην ετεροδοξία και ζητούμενο η άρθρωση τεκμηριωμένου λόγου και η πειθώ του άλλου. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός συλλογικού «Χώρου» έκφρασης και δημιουργίας, με στόχο τη δυνατότητα ζωής, παρέμβασης και κατάθεσης στο κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας (με κυρίαρχο θέμα, σήμερα, την εξόρυξη και παραγωγή χρυσού, μια οικολογική βόμβα που κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας). Ο Χώρος δεν έχει ανάγκη από αιρετούς ή χαρισματικούς ηγέτες, διαφωτιστές ή εκπροσώπους. Η εκπροσώπηση, όποτε χρειασθεί, θα είναι συλλογική και κατά περίπτωση.