Gunnar B. Hansen

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Jag är en grön Civilingenjör. Materialist när det kommer till religions- och själsliga frågor. Idealist när det kommer till politik.