VNTuongLai

My blogs

About me

Gender MALE
Introduction Phái Nam ---- Bí danh: NÚI ---- Thế hệ viết BLOG ----Nơi blog này có nhiều người đọc: Việt Nam và Mỹ. ---- Nếu bạn đọc thấy những gì thú vị, cứ việc chia sẻ chúng với người khác, hoặc giới thiệu họ đến đây. ---- Chúc các bạn nhiều điều tốt lành. =================================== Male ---- Nickname: NÚI (or mountain) ---- Part of BLOG writing generation ---- Two countries this blog has most readers: Vietnam and United States. ---- If anything interesting, please share with others, or bring them here.---- Best wishes to all.
Favorite Books The Animal Farm, The Black Book of Communism

Please PLEASE no commercial-related comments. They will be deleted forever here. This is a non-commercial blog. Thank for your understanding.