കേഡി കത്രീന

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Industry Communications or Media
Occupation programming head
Location trivandrum, kerala, India
Introduction എന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്തവള്‍ !
Interests തോന്നുമ്പോള്‍ തോന്നിയതിനോട്!
Favorite Movies incident at owl creek bridge, yesterday
Favorite Music hindustani, gazal, melody
Favorite Books love in the time of cholera, sydney sheldon's, jhumpa lahiri's